เทปกาว

รหัสสินค้า : เทปกาว

สก็อตเทปสีใส OPP ขนาด 2x100Y 1ตั้ง = 6ม้วน

สก็อตเทปสีชา OPP ขนาด 2x100Y 1ตั้ง = 6ม้วน

สก็อตเทปใส ขนาด 1/2x72Y 1ตั้ง = 12ม้วน

สก็อตเทปใส ขนาด (6หุน)3/4"x72Y 1ตั้ง = 8ม้วน

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

180.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด