ถุงซิป PE

รหัสสินค้า : ถุงซิป PE

ซิปใส PE 3x3.5 cm. ราคา 170 บาท /กก.

ซิปใส PE 3x5 cm. ราคา 150 บาท /กก.

ซิปใส PE 4x6 cm. ราคา 100 บาท /กก.

ซิปใส PE 5x7 cm. ราคา 100 บาท /กก.

ซิปใส PE 13x20 cm. (5x8") จำนวน 340 ใบ ราคา 100 บาท /กก.

ซิปใส PE 6x8 cm. ราคา 100 บาท /กก.

ซิปใส PE 15x23 cm. (6x9") จำนวน 250 ใบ ราคา 100 บาท /กก.

ซิปใส PE 7x10 cm. จำนวน 1,700 ใบ ราคา 100 บาท /กก.

ซิปใส PE 18x28 cm. (7x11") จำนวน 160 ใบ ราคา 100 บาท /กก.

ซิปใส PE 20x30 cm. (8x12") จำนวน 120 ใบ ราคา 100 บาท /กก.

ซิปใส PE 8x12 cm.(3x5") จำนวน 800 ใบ ราคา 100 บาท /กก.

ซิปใส PE 9x13 cm. จำนวน 750 ใบ ราคา 100 บาท /กก.

ซิปใส PE 23x36 cm. (9x14") จำนวน 100 ใบ ราคา 100 บาท /กก.

ซิปใส PE 25x38 cm. (10x15") จำนวน 90 ใบ ราคา 100 บาท /กก.

ซิปใส PE 10x15 cm.(4x6") จำนวน 550 ใบ ราคา 100 บาท /กก.

ซิปใส PE 12x17 cm.(5x7") จำนวน 370 ใบ ราคา 100 บาท /กก.

ซิปใส PE 30x46 cm(12x18")  จำนวน 60 ใบ ราคา 120 บาท /กก.

ซิปใส PE 36x56 cm. (14x22") จำนวน 44 ใบ ราคา 140 บาท /กก.

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

110.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด