ถุงซิป PP

รหัสสินค้า : ถุงซิป PP

ซิป PP ใส 10x15cm (4x6") ราคา 200 /กก.

ซิป PP ใส 4x6cm ราคา 200 /กก.

ซิป PP ใส 12x17cm (4.5x7") ราคา 200 /กก.

ซิป PP ใส 5x7cm ราคา 200 /กก.

ซิป PP ใส 13x20cm (5x8") ราคา 200 /กก.

ซิป PP ใส 6x8cm ราคา 200 /กก.

ซิป PP ใส 15x23cm (6x9") ราคา 200 /กก.

ซิป PP ใส 15x24cm (6x10") ราคา 200 /กก.

ซิป PP ใส 7x10cm ราคา 200 /กก.

ซิป PP ใส 18x28cm (7x11") ราคา 200 /กก.

ซิป PP ใส 20x30cm (8x12") ราคา 200 /กก.

ซิป PP ใส 8x12cm ราคา 200 /กก.

ซิป PP ใส 9x13cm ราคา 200 /กก.

ซิป PP ใส 23x35cm(9x14") ราคา 200 /กก.

ซิป PP ใส 25x38cm.(10x15") ราคา 200 /กก.

ซิป PP ใส 30x46cm (12x18") ราคา 200 /กก.

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

200.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด