ส่วนลดวันนี้

                 

ถุงแก้วราคาพิเศษ ลดทันที 10 บาท/กก. 

ลูกค้าลองเลือกจากความกว้างเดิมที่มี เอาไซส์ใกล้เคียง ประหยัดลงได้เยอะเลยครับ

( เฉพาะป้ายเก่าเท่านั้น )

ถุงแก้ว OPP มี 2 ความหนา 

• บาง   30 ไมครอน 

• หนา   50 ไมครอน 

เลือกความกว้างตามต้องการ

 กว้าง 1 - 1.5 นิ้ว

OPP 1.5/8x8"      บาง ปกติ 125  ลดเหลือ 110

OPP 1.5/8x10"     บาง ปกติ 125  ลดเหลือ 110

OPP 1.5/8x12"     บาง ปกติ 125  ลดเหลือ 110

OPP 1.5/8x14"     บาง ปกติ 125  ลดเหลือ 110

OPP 1.5/8x16"     บาง ปกติ 125  ลดเหลือ 110

 

กว้าง 2 - 2.5 นิ้ว 

OPP 2x9"           หนา ปกติ 125  ลดเหลือ 110

OPP 2x10"          บาง ปกติ 125  ลดเหลือ 110

OPP 2x16"          บาง ปกติ 125  ลดเหลือ 110

OPP 2x16"          หนา ปกติ 125  ลดเหลือ 110

OPP 2.5x2.5"       หนา ปกติ 125  ลดเหลือ 110

OPP 2.5x3"         หนา ปกติ 125  ลดเหลือ 110

OPP 2.5x10"        หนา ปกติ 125  ลดเหลือ 110

OPP 2.5x12"        บาง ปกติ 125  ลดเหลือ 110

OPP 2.5x16"        บาง ปกติ 125  ลดเหลือ 110

OPP 2.5x16"        หนา ปกติ 125  ลดเหลือ 110

 

กว้าง 3 - 3.5 นิ้ว 

OPP 3x9"           บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 3x14"          บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 3x16"          หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 3.5x9"         บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 3.5x11"        หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 3.5x14"        บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 3.5x16"        หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

 

กว้าง 4 - 4.5 นิ้ว

OPP 4x11"          บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4x11"         หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4x15"         หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4x16"         หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4.5x5"        บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4.5x5"        หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4.5x8"        หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4.5x9"        หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4.5x11"        หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4.5x13"        หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4.5x14"        หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4.5x16"        บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4.5x16"        หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

 

กว้าง 5 - 5.5 นิ้ว

OPP 5x11"          หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 5x14"         บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 5x14"         หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 5x16"        บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 5x16"        หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

 

กว้าง 6 - 6.5 นิ้ว

OPP 6x11"          หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 6.5x7"        บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 6.5x8"         บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 6.5x11"        หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 6.5x14"       บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

 

กว้าง 7 - 7.5 นิ้ว

 

กว้าง 8 - 8.5 นิ้ว

 

กว้าง 9 - 9.5 นิ้ว

OPP ถุงแก้วใส่การ์ดโฟน 9x6cm  หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

 

กว้าง 10 นิ้ว

 

กว้าง 11 นิ้ว

OPP 11x20"    หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

 

กว้าง 12 นิ้ว

OPP 12x15"     หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

 

กว้าง 13 นิ้ว

OPP 13x20"     หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 13x22"     หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

        

กว้าง 14 นิ้ว

 

กว้าง 15 นิ้ว

OPP 15x18"     หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 15x22"     หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 15x24"    บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

 

กว้าง 16 นิ้ว

 

กว้าง 18 นิ้ว

OPP 18x22"    บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

 

กว้าง 24 นิ้ว

OPP 24x26"   หนา ปกติ 130  ลดเหลือ 110

 

                                 

กลับขึ้นด้านบน