ส่วนลดวันนี้

                 

ถุงแก้ว ราคาพิเศษ ลดทันที 10 บาท/กก. 

ลูกค้าลองเลือกจากความกว้างเดิมที่มี เอาไซส์ใกล้เคียง ประหยัดลงได้เยอะเลยครับ

( จนกว่าสินค้าจะหมด )

ถุงแก้ว OPP มี 2 ความหนา 

• บาง   30 ไมครอน 

• หนา   50 ไมครอน 

กดเลือกความกว้างตามต้องการ

กว้าง 1 - 1.5 นิ้ว 

กว้าง 2 - 2.5 นิ้ว 

กว้าง 3 - 3.5 นิ้ว 

กว้าง 4 - 4.5 นิ้ว 

กว้าง 5 - 5.5 นิ้ว 

กว้าง 6 - 6.5 นิ้ว 

กว้าง 7 - 7.5 นิ้ว 

กว้าง 8 - 8.5 นิ้ว 

กว้าง 9 - 9.5 นิ้ว 

 กว้าง 10 นิ้ว        

กว้าง 11 นิ้ว        

กว้าง 12 นิ้ว        

กว้าง 13 นิ้ว        

กว้าง 14 นิ้ว        

กว้าง 15 นิ้ว        

กว้าง 16 นิ้ว        

กว้าง 18 นิ้ว        

 กว้าง 20 นิ้ว         

 

 

       

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

 กว้าง 1 - 1.5 นิ้ว

 

OPP 1.5/8x2.1/2" บาง ปกติ 150  ลดเหลือ 140

OPP 1.5/8x2.1/2" หนา ปกติ 125  ลดเหลือ 115

OPP 1.5/8x7"     หนา ปกติ 125  ลดเหลือ 115

OPP 1.5/8x10"    หนา ปกติ 125  ลดเหลือ 115

OPP 1.5/8x12"    หนา ปกติ 125  ลดเหลือ 115

OPP 1.5/8x14"    หนา ปกติ 125  ลดเหลือ 115

 

 

  กลับขึ้นด้านบน

 

 

 

 

 

 กว้าง 2 - 2.5 นิ้ว

 

OPP 2x4"          บาง ปกติ 125  ลดเหลือ 115

OPP 2x5"          หนา ปกติ 125  ลดเหลือ 115

OPP 2x7"          บาง ปกติ 125  ลดเหลือ 115

OPP 2x8"          หนา ปกติ 125  ลดเหลือ 115

OPP 2x10"         หนา ปกติ 125  ลดเหลือ 115

OPP 2x14"         หนา ปกติ 125  ลดเหลือ 115

OPP 2.5x3.5"      หนา ปกติ 125  ลดเหลือ 115

OPP 2.5x3.5"      บาง ปกติ 125  ลดเหลือ 115

OPP 2.5x5"        หนา ปกติ 125  ลดเหลือ 115

OPP 2.5x5"        บาง ปกติ 125  ลดเหลือ 115

OPP 2.5x6"        บาง ปกติ 125  ลดเหลือ 115

OPP 2.5x7"        หนา ปกติ 125  ลดเหลือ 115

OPP 2.5x10"       บาง ปกติ 125  ลดเหลือ 115

OPP 2.5x12"       หนา ปกติ 125  ลดเหลือ 115

OPP 2.5x14"       หนา ปกติ 125  ลดเหลือ 115

 

  

กลับขึ้นด้านบน

 

 

 

 

 

 กว้าง 3 - 3.5 นิ้ว

 

OPP 3x4"          บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 3x4"          หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 3x5"          บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 3x5"          หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 3x6"          บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 3x6"          หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 3x7"          บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 3x8"          บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 3x9"          หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 3x10"         บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 3x10"         หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 3x12"         บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 3x12"         หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 3x14"         หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 3x16"         บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 3.5x4"        บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 3.5x4"        หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 3.5x5"        บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 3.5x5"        หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 3.5x6"        บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 3.5x6"        หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 3.5x7"        บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 3.5x7"        หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 3.5x8"        หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 3.5x8"        หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 3.5x9"        หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 3.5x10"       บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 3.5x10"       หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 3.5x12"       บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 3.5x12"       หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 3.5x14"       หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 3.5x16"       บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

 

 

 กลับขึ้นด้านบน

 

 

 

 

 

กว้าง 4 - 4.5 นิ้ว

 

OPP 4x5"          บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4x5"          หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4x6"          บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4x6"          หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4x7"          บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4x7"          หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4x8"          บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4x8"          หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4x9"          บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4x9"          หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4x10"         บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4x10"         หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4x12"         บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4x12"         หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4x14"         บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4x14"         หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

สินค้าหมด OPP 4x16"   บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4.5x6"        บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4.5x6"        หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4.5x7"        บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4.5x7"        หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4.5x8"        บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4.5x9"        บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4.5x10"       บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4.5x10"       หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4.5x11"        บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4.5x12"       บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4.5x12"       หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4.5x14"       บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4x5"          บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4x5"          หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4x6"          บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4x6"          หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4x7"          บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4x7"          หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4x8"          บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4x8"          หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4x9"          บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4x9"          หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4x10"         บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4x10"         หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4x12"         บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4x12"         หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4x14"         บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4x14"         หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4x16"         บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4.5x6"        บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4.5x6"        หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4.5x7"        บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4.5x7"        หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4.5x8"        บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4.5x9"        บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4.5x10"       บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4.5x10"       หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4.5x11"        บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4.5x12"       บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4.5x12"       หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 4.5x14"       บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

 

 

 กลับขึ้นด้านบน

 

 

 

 

กว้าง 5 - 5.5 นิ้ว

 

OPP 5x6"          บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 5x6"          หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 5x7"          บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 5x7"          หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 5x8"          บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 5x8"          หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 5x9"          บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 5x9"          หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 5x10"         บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 5x10"         หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 5x11"          บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 5x12"         บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 5x12"         หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 5.5x9"        บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 5.5x9"        หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 5.5x10"       บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 5.5x11"        บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 5.5x12"       หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 5.5x14"       บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

 

 

 กลับขึ้นด้านบน

 

 

 

 

 

กว้าง 6 - 6.5 นิ้ว

 

OPP 6x7"          บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 6x7"          หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 6x8"          หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 6x9"          บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 6x9"          หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 6x10"         บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 6x10"         หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 6x11"          บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 6x12"         หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 6x14"         บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 6x14"         หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 6x16"         บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 6x16"         หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 6.5x8"        บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 6.5x9"        บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 6.5x9"        หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 6.5x10"       บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 6.5x10"       หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 6.5x11"        บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 6.5x12"       บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 6.5x12"       หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

 

 

 กลับขึ้นด้านบน

 

 

 

 

 

กว้าง 7 - 7.5 นิ้ว

 

OPP 7x8"          บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 7x8"          หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 7x9"          บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 7x9"          หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 7x10"         บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 7x10"         หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 7x11"          หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 7x11"          หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 7x12"         บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 7x12"         หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 7x14"         บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 7x14"         หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 7x16"         บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 7x16"         หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 7.5x10"       บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 7.5x10"       หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 7.5x11"        บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 7.5x11"        หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 7.5x12"       บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 7.5x12"       หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

 

 

 กลับขึ้นด้านบน

 

 

 

 

 

กว้าง 8 - 8.5 นิ้ว

 

OPP 8x10"         หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 8x11"          บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 8x11"          หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 8x12"         บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 8x13"         บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 8x13"         หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 8x14"         บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 8x14"         หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 8x15"         บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

สินค้าหมด OPP 8x15"   หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 8x16"         บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

สินค้าหมด OPP 8x16"   หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 8.5x10"       หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 8.5x11"        บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 8.5x11"        หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 8.5x12"       บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 8.5x12"       หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 8.5x13"       หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 8.5x14"       บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 8.5x14"        หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

 

 

 กลับขึ้นด้านบน

 

 

 

 

 

กว้าง 9 - 9.5 นิ้ว

 

OPP 9x11"          บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 9x11"          หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 9x12"         บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 9x12"         หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 9x13"         บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 9x13"         หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 9x14"         หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 9x14"         หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 9x15"         บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 9x15"         หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 9x16"         บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

สินค้าหมด OPP 9x16"   หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

สินค้าหมด OPP 9x24"   หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 9.5x14"       บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

สินค้าหมด OPP 9.5x14"  หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 9.5x24"      หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

 

 

 กลับขึ้นด้านบน

 

 

 

 

 

กว้าง 10 นิ้ว

 

OPP 10x12"        บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 10x12"        หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 10x13"        บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 10x13"        หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 10x14"        บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 10x14"        หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 10x15"        บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 10x15"        หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 10x16"        บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 10x16"        หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 10x18"        บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 10x18"        หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 10x24"        หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

 

 

 กลับขึ้นด้านบน

 

 

 

 

 

กว้าง 11 นิ้ว

 

OPP 11x13"         บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 11x13"         หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 11x14"         บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 11x14"         หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 11x15"         บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 11x15"         หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 11x16"         บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 11x16"         หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 11x18"         บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 11x18"         หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 11x20"        บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

 

 

 กลับขึ้นด้านบน

 

 

 

 

 

กว้าง 12 นิ้ว

 

OPP 12x14"        บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 12x14"        หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 12x15"        บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 12x16"        บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 12x16"        หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 12x18"        บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 12x18"        หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 12x20"       บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 12x20"       หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

สินค้าหมด OPP 12x24"  หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

 

 

 กลับขึ้นด้านบน

 

 

 

 

 

กว้าง 13 นิ้ว

 

OPP 13x15"        บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 13x15"        หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 13x16"        บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 13x16"        หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 13x18"        บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 13x18"        หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 13x20"       บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 13x20"       หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 13x22"       บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 13x22"       หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

 

 

 กลับขึ้นด้านบน

 

 

 

 

กว้าง 14 นิ้ว

 

OPP 14x16"       บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 14x16"       หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 14x18"       บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 14x18"       หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 14x20"      บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 14x20"      หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 14x22"      บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 14x22"      หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 14x24"      หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

 

 

 กลับขึ้นด้านบน

 

 

 

 

 

กว้าง 15 นิ้ว

 

OPP 15x18"       บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 15x20"      บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

สินค้าหมด OPP 15x20"  หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 15x22"      บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

 

 

 กลับขึ้นด้านบน

 

 

 

 

 

กว้าง 16 นิ้ว

 

OPP 16x18"      บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 16x18"      หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 16x20"     บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 16x20"     หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 16x22"     บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 16x22"     หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 16x24"     บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 16x24"     หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

 

 

 กลับขึ้นด้านบน

 

 

 

 

 

กว้าง 18 นิ้ว

 

OPP 18x20"     บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 18x20"     หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 18x22"     หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 18x24"     บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 18x24"     หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

 

 

 กลับขึ้นด้านบน

 

 

 

 

 

กว้าง 20 นิ้ว

 

OPP 20x24"    บาง ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 20x24"    หนา ปกติ 100  ลดเหลือ 90

OPP 20x30"    หนา ปกติ 150  ลดเหลือ 140

 

 

กลับขึ้นด้านบน