การจัดส่ง

ส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อ 60 กก. ขึ้นไป  ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

ขนส่ง Kerry Express
สินค้าน้ำหนักไม่เกิน 10 กก. ค่าบริการจัดส่ง 150 บาท
สินค้าน้ำหนักไม่เกิน 20 กก. ค่าบริการจัดส่ง 300 บาท

ขนส่ง ไปรษณีย์ไทย
สินค้าน้ำหนักไม่เกิน 10 กก. ค่าบริการจัดส่ง 200 บาท
สินค้าน้ำหนักไม่เกิน 20 กก. ค่าบริการจัดส่ง 350 บาท

*ค่าขนส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาสอบถามได้ที่ Call Center ของโพลีพลาสติก ที่ 02-225-0124

แบบฟอร์มยืนยันการชำระเงิน