การจัดส่ง

ขนส่ง Kerry Express
สินค้าน้ำหนักไม่เกิน 10 กก. ค่าบริการจัดส่ง 150 บาท
สินค้าน้ำหนักไม่เกิน 20 กก. ค่าบริการจัดส่ง 300 บาท

ขนส่ง ไปรษณีย์ไทย
สินค้าน้ำหนักไม่เกิน 10 กก. ค่าบริการจัดส่ง 200 บาท
สินค้าน้ำหนักไม่เกิน 20 กก. ค่าบริการจัดส่ง 350 บาท

*ค่าขนส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาสอบถามได้ที่ Call Center ของโพลีพลาสติก ที่ 02-225-0124

แบบฟอร์มยืนยันการชำระเงิน